USŁUGI ?>

USŁUGI

Oferujemy usługi z zakresu urbanistyki i ochrony środowiska – wykonujemy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i prognozy oddziaływania na środowisko.

PROJEKTOWANIE

Projektowanie w zakresie kompleksowych pełnobranżowych dokumentacji budowlanych i wykonawczych oraz projektów warsztatowych.

 • Budynki jednorodzinne,
 • Budynki wielorodzinne,
 • Budynki handlowe i usługowe,
 • Budynki użyteczności publicznej,
 • Budynki produkcyjne,
 • Budynki magazynowe,
 • Budynki związane z produkcją rolną.

INNE

 • Inwentaryzacje budowlane,
 • Ekspertyzy techniczne,
 • Certyfikaty energetyczne,
 • Audyty.

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

 • Analizy nasłonecznienia, przesłaniania i zacieniania,
 • Decyzje o warunkach zabudowy,
 • Uzyskiwanie wszelkich uzgodnień, warunków i decyzji związanych z procesem inwestycyjnym.